Zalai Waldorf – a szív, a kéz és a fej iskolája: Interjú Fersztl Viktóriával

0
1889
Fotó: Sós Eszter (Tűzmadár Általános Iskola)

Várható olvasási idő: 3 perc

Első évfolyamát indítja a Tűzmadár Általános Iskola Zalaszentlőrincen. Mi a különbség a hagyományos, állami oktatás, és az alternatív lehetőséget kínáló Waldorf iskola között? Fersztl Viktória, az alapító szülők egyike, elmondja.

Idén szeptemberben nyitja meg kapuit Zalaszentlőrincen a Tűzmadár Waldorf iskola. Nagyon izgalmas kezdeményezés. Honnan jött az ötlet, miért gondoltátok, hogy belevágtok?

A Waldorf-intézmények létrejöttét szülők indítják el. A Napravár Waldorf Óvoda szülői körének néhány lelkes tagja három éve határozta el, és kezdett el dolgozni azon, hogy az óvoda iskolával bővüljön, megteremtve ezzel a folytatás lehetőségét gyermekeink számára itt, Zala megyében. Természetesen a Waldorf-óvodában szerzett nagyon jó tapasztalatok miatt döntöttünk így.

Mekkora létszámmal indul az első évfolyam és az oktatói-nevelői kör?

10 fő alatti az osztálylétszámunk, 5 fős a tanári kar.

Fotó: Sós Eszter (Tűzmadár Általános Iskola)

Ismertesd kérlek, a Waldorf oktatás fő módszereit! Miben más, mint a hagyományos, állami oktatás? Hogyan képzeljünk el egy átlagos tanítási napot a Waldorf iskolában?

A Waldorf-pedagógia emberközpontú. Nem a tananyag vagy az eszközök állnak a középpontban, hanem a gyermek és az ő életkori sajátosságai. A Waldorf-pedagógia a lelki, a testi, a szellemi adottságok fejlesztésére egyforma hangsúlyt helyez az egységes művészeti, gyakorlati, intellektuális képzés útján, ezért nevezzük a Waldorf-iskolákat a szív, a kéz és a fej” iskolájának. A két iskolatípus között döntően az ismeretek átadásának folyamatában van lényeges különbség.

A Waldorf iskola életre nevel.

Nem definíciókat, kész ítéleteket közvetít a gyermek felé, hanem abban segít, hogy tapasztalás útján élő fogalmak alakuljanak ki a diákokban, ne veszítsék el kapcsolatukat a világgal, fennmaradjon nyitottságuk, szeressenek tanulni. A nap mindig a lelki megérkezéssel kezdődik, amikor körben ülve mindenki elmesélheti azt, ami a szívét nyomja, vagy a képzeletét foglalkoztatja. Ez teszi lehetővé, hogy a későbbiek során teljes odafigyeléssel forduljon osztálytanítója felé.

A tulajdonképpeni tanítás három részre tagolódik: egy ritmikus részre (ekkor a tananyagot mozgásban és ritmusban élik meg a gyerekek), egy intellektuális részre (ekkor kerül a tananyag a fejekbe és a tanulók által gyönyörűen megírt és illusztrált füzetekbe) és a mesélésre (ennek témája mindig a gyerekek életkorához igazodva a tündérmeséktől az állatmeséken és legendákon, az Ószövetség történetein át a görög-római mitológiáig, az Újszövetség példázataiig és nagy magyar történelmi alakok életrajzáig terjed).

hamarabb jelenik meg a már tudok valamit élménye

Egy-egy közismereti tantárggyal több héten keresztül foglalkoznak, úgy nevezett epochális rendszerben, ami lehetővé teszi az elmélyülést, hamarabb jelenik meg a már tudok valamit” élménye. Emellett folyamatosan zajlanak a nyelvtanítás, a művészeti órák (ének-zene, euritmia) és a kézműves tevékenységek. Az értékelés nem osztályzatok formájában, hanem szövegesen történik, ami sokkal árnyaltabb képet nyújt a szülőnek gyermeke intellektuális, lelki-érzelmi és szociális fejlődéséről.

Miben tud többet adni a gyerekeknek?

A megszokott tantárgyakon felül a gyerekek megtanulnak hangszeren játszani, énekelni, van fafaragás, kötés, festészet, kertművelés, euritmia (mozgásművészet) és Bothmer-gimnasztika ugyanúgy, mint például formarajz vagy drámajátszás. Első osztálytól pedig két idegen nyelvvel ismerkednek a tanulók.

Az oktatás struktúrájából és metodikájából adódik, hogy a gyerekek már első osztálytól kezdve sokat dolgoznak csoportban, projekteken, ezáltal az önálló problémamegoldó képességük, alkalmazkodó képességük, kreativitásuk is fejlődik. Korán megtanulják, hogy egy kérdést több szempontból is meg lehet vizsgálni, és hogy nem csak 1 jó megoldás létezik”.

Fotó: Sós Eszter (Tűzmadár Általános Iskola)

A későbbiekben, amikor már elkerülhetetlen az állami oktatással való találkozás, hogyan vezetik át a fiatalokat? Gondolok itt például az érettségire, és az abból származó pontokra a főiskolai jelentkezéshez.

A 8. osztály befejezésével a Waldorf iskola hagyományos bizonyítványt ad a gyermekeknek. Ezzel a bizonyítvánnyal folytathatják tanulmányaikat más iskolákban vagy Waldorf gimnáziumban. A Waldorf-gimnáziumok 5 évesek és állami érettségivel zárulnak.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a Waldorf általános iskola után semmivel sem kerülnek be nehezebben a hagyományos középiskolákba a diákok, mint a hagyományos általános iskola után. Ugyanez elmondható a felsőoktatásba való felvételről is. Sőt, középiskolai és főiskolai éveik alatt inkább csak hasznát veszik azoknak a képességeknek, melyekben a Waldorf iskolában megerősödtek (kreativitás, önbizalom, együttműködési és csapatmunkára való készség, önálló munkára és tanulásra való készség, logikus gondolkodás).

Van-e együttműködés a szülőkkel? Ha igen, miben áll?

A Waldorf-iskola mindig szülők elhatározásából jön létre. A szülői munka azonban nem ér véget az iskola elindításával, mivel

az ott dolgozó pedagógusok nevelő partnerként tekintenek a szülőkre.

Annak érdekében, hogy elveiket, gyakorlatukat, értékrendjüket harmóniába hozzák, tapasztalataikat megosszák, a tanárok rendszeres szülői esteket szerveznek az osztályba járó gyerekek szüleinek.

Ezen felül a szülők különböző szinteken vesznek részt az iskola munkájában. Néhányan fenntartói szerepet is vállalnak, mások az iskolán belüli önkéntes munkacsoportokhoz csatlakozhatnak, amelyek bizonyos területekért vállalnak felelősséget. Természetesen semmi sem kötelező, mindenki a maga idejéhez, energiájához, eltökéltségéhez mérten vállal feladatot. Mindenesetre a tapasztalat az, hogy a gyerekek szívesen látják, hogy szüleik részei az óvodájuknak, iskolájuknak azzal, hogy például szépítgetik az épületet vagy egyéb feladatban segédkeznek.

Fotó: Sós Eszter (Tűzmadár Általános Iskola)

Mit üzennél azoknak a szülőknek, akik iskolaválasztás előtt állnak?

Egy gyermek életében nagyon fontos az oktatás, a nevelés. Azt tudom tanácsolni, hogy próbáljanak alaposan utánajárni a lehetőségeknek. Lehetőleg közvetlenül az iskoláknál érdeklődjenek, és merjenek kérdezni, hogy a döntéshez lehetőleg minél több és ami ennél is fontosabb, hiteles információ álljon rendelkezésükre.

Mit tanácsolnál nekik, ha érdeklődnének a Waldorf iskola iránt, de még nem hozták meg a döntésüket?

Több alternatíva is van. Talán a leghasznosabb a személyes érdeklődés. Mi, szülők is szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre, illetve tavalyi előadássorozatunkat folytatjuk idén szeptembertől, ahol személyes beszélgetésre is van lehetőség az előadóval, osztálytanítóval, szülőkkel is. Valamint honlapunkon is számos hasznos információ található.

Vannak-e további terveitek? Mit szeretnétek még megvalósítani a jövőben?

Különböző nyitott programokat szervezünk a szülők számára. A már említett ismertető előadássorozaton kívül úgy nevezett szülői műhelyt is tervezünk az idei évtől, ahol az érdeklődő szülők kézműves tevékenységekkel ismerkedhetnek meg.

A közeljövőben még egy nagy feladat vár ránk: iskolánk végleges helyének megtalálása.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Kérlek add meg a nevedet

három + tizennégy =