Kik azok a machiavellisták?

0
533
Kép forrása: Pixabay

Várható olvasási idő: 3 perc

A cél szentesíti az eszközt – vallják a machiavellisták. Kik is ők valójában? Miért lehet hasznos lelepleznünk őket? Milyen személyiségjegyek és stratégiák alapján ismerhetőek fel? A családodban, munkahelyeden, vagy bárhol a környezetedben te is gyakran érintkezel velük? Lássuk, mit mond a pszichológia a sötét triád ezen jellegzetes eleméről.

Honnan ered a kifejezés?

Nicolo Machiavelli: Fejedelem című munkája nyomán született meg a machiavellizmus fogalma (Christie és Geis, 1970), mely kifejezés egyfajta viselkedési stratégiát, gondolkodási sémát és pszichológiai beállítódást takar.

A machiavellisták legfőbb jellemzői 

A machiavellista saját célja elérése érdekében képes bárkit és bármit eszközként felhasználni. Cinikus és önző világnézet szerint élnek és tevékenykednek, úgy vélik, az emberek alapvetően rosszak, és ha nem használják ki őket, akkor ők lesznek azok, akiket kihasználnak. Etikátlan magatartásukat kiegészíti még manipulatív beállítódásuk is: minden lehetőséget megragadnak arra, hogy

a saját malmukra hajtsák a vizet.

A machiavellista karakter jellegzetes vonása még karizmatikus személyisége is. Erős egyéniségek, vonzó, ellentmondást nem tűrő és meggyőző erővel bíró fellépés jellemzi őket, emiatt gyakran és könnyedén kerülnek vezető beosztásba. Ezeket a tulajdonságaikat nárcisztikus vonások is kiegészítik. Reális önképpel rendelkeznek, emiatt nem jellemző rájuk az önáltatás, vagyis hízelgéssel az ő esetükben nem találhatunk célba.

Kép forrása: https://perzonseo.com

Miért olyan nehéz felismerni őket?

A machiavellista jellem terveinek megvalósítása érdekében együttműködést és barátságot színlel, megtévesztő kooperációja az esetek többségében hatékony stratégiának bizonyul. Manipulálva, előre eltervezett stratégiával dolgoznak, ehhez pedig fejlett kognitív képességeik segítik őket. Emellett rendkívül gyanakvóak, és erős bennük a kontroll iránti vágy is.

a társas viszonyok okos és a helyzethez alkalmazkodó rugalmas stratégái

A machiavellisták közös jellemzője még, hogy a társas viszonyok okos és a helyzethez alkalmazkodó rugalmas stratégái, emiatt is olyan nehéz leleplezni őket. Attól függően, hogy mit kíván a szituáció: hazudnak, hízelegnek, vagy épp agresszíven lépnek fel, miközben hatékonyan rejtik el valódi szándékaikat. Beszédstílusukban és visszacsatolásaikban is egyértelműen megfigyelhető a befolyásoló erő, valamint az ügyes és taktikus lépések sorozata is erősen jellemzi társas kapcsolataikat. A kommunikációjukat igyekeznek minden esetben összehangolni az adott helyzetben kapott reakciókkal: hol szenvedélyes dühvel, hol nyugodt barátságossággal irányítanak.

Mi az, amiben gyengébben teljesítenek?

A machiavellistáknak terveik megvalósítása érdekében rendszeresen komoly kockázatot is vállalniuk kell úgy, hogy közben fenntartsák a csoport integrációját is. Azonban képességeik közt gyenge elemnek számít

az érzelmek megértése és felismerése.

Főként a munka világában vehetjük észre, hogy egyre több ilyen személyiségvonással rendelkező vezető beosztású személyt láthatunk magunk körül. Első találkozásra megnyerőek, mindent megtesznek annak érdekében, hogy kedveljük őket és közben elérhessék céljaikat. Etikátlan beállítódásuk miatt nem jelent gondot számukra, hogy hátba szúrjanak, illetve beáldozzanak bárkit a feljebb jutás érdekében. Miként védhetjük meg magunkat tőlük? A korai felismerés fontossága meghatározó! Ha megtartjuk a megfelelő távolságot, sok frusztráló és kényelmetlen pillanattól kímélhetjük meg magunkat.

Forrás: Bereczkei T. (2003). Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Kérlek add meg a nevedet

tizenkilenc − tizennyolc =